Membership zone / Administračna zóna je v procese budovania

Graficke znázornenie projektu vas bude priebežne informovat o priebehu, stavu a jeho samotnej kompletizácií.

Momentálne sa svojou aktívnou činnostou podielame na zlepšovaní poskytovania služieb a jej samotnej dostupnosti pre verejnosť. Administračný panel bude spristupneny pravnickým alebo fyzickym osobám, ktoré spolupracujú so spoločnostou UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

Identifikácia každeho použivateľa musi byt overena na základe registračného identifikačného čísla spoločnosti alebo živnostenského listu. Všetky informácie budú overované na základe dostupných informácií obchodného registra Slovenskej republiky.


Conception / Tvorba obsahovej časti
22%
Design / Grafický vzhľad stránok
55%
Development / Rozvoj administračnej zóny
15%